5 sätt att skydda miljön idag!

1. Ät närodlat och ekologiskt

5-waysMed närodlad mat behövs det inga långa transporter från odlingsställe till matbutik vilket är en vinst för miljön. Ekologisk mat odlas utan miljöskadligt konstgödsel och miljöskadliga bekämpningsmedel och är förstås mycket bättre för jorden och för de som arbetar med jordbruket. Dessutom finns det krav för att djuren ska ha det bra för att få en ekologisk märkning som KRAV.

2. Ät vegetariskt.

Vegetariskt är bättre för att det inte krävs samma areal som för spannmålsodling eller grönsaksodling för samma mängd mat, samt att djuren släpper ifrån sig metangaser som bidrar till växthuseffekten. Dessutom är det förstås bättre för djuren att inte bli slaktade i förtid eller växa upp och leva under industriella, ofta inhumana, förhållanden.

3. Släng inte skräp i naturen, och plocka upp det som finns

Plast, glas och metall är exempel på material som inte bryts ned på lång, lång tid. Förutom att både människor och djur kan skada sig på skräp, och att det ser mycket tråkigt ut, så inverkar det negativt på växters förmåga att växa, och många kemikalier som finns i skräp är skadliga för växter och djur. Särskilt viktigt att inte skräpa ner är till havs. Det finns många djur som skadas av det skräp som slängs och av de kemikalier som utsöndras vid den nedbrytning som sker. Men inte minst är det så att mikroplaster som blir kvar när till exempel plastpåsar bryts ned i mindre delar är skadliga för de djur som lever i havet.

4. Stäng av produkter som du inte använder

Det finns så många lampor, routrar, tv-apparater som står på eller på stand-by fastän de inte används. Är det svårt att komma ihåg finns det dimmer, timer och sensorer som kan hjälpa till att stänga av.

5. Källsortera

Det går att återvinna en mängd olika saker, allt mellan himmel och jord, men det krävs att det inte är för uppblandat för att det ska gå att återvinna på ett effektivt sätt och ett sätt som inte ger föroreningar vid till exempel förbränning. Lösningen: källsortering.