Products And Services Keys Showing Selling And Buying Online

Stora satsningar behövs från politiskt håll för att vi ska kunna göra omställningen till ett hållbart samhälle, men det finns också mycket du som privatperson kan göra.

Det handlar delvis om konsumtion. Vilka produkter köper du? Hur använder du dessa? På vilket sätt påverkar detta miljön? Är det hög energiförbrukning? Drivs produkten av energi från förnyelsebara källor som exempelvis solkraft och vindkraft? Eller har produkten framställts av icke förnyelsebara källor? Har produkten producerats på ett miljövänligt sätt och transporterats kortast möjliga väg? Behöver du köpa en helt nytillverkad produkt, eller går det bra med en begagnad? Eller är det rentav så, att en nytillverkad produkt vore mer miljövänlig än en gammal?

Det finns många frågor att ställa sig. I slutändan är det nödvändigtvis ändå inte lätt att hitta ett exakt rätt svar. Detta gäller exempelvis med användningen av soppåsar, vilket du kan läsa mer om på denna hemsida. Ibland kan en kombination av olika metoder vara det mest miljövänliga, pragmatism är ett grundläggande begrepp när det gäller att hitta det mest miljövänliga alternativet.

Förutom konsumtion handlar det också bland annat om avfallshantering – hur lämnar man minsta möjliga spår efter sig i miljön? Det handlar också om att använda energisnåla produkter och att bara använda dem när de behövs – som exempelvis lågenergilampor.

Det handlar också om vilka val man gör. Hur förhåller du dig till miljön i relation till jobb och fritid? Kan du minska den tid och sträcka du reser till jobbet och spara den energi som förbrukas i och med denna resa? Kan du bo närmare jobbet? Kan du minska dina resor inom jobbet? Går det att välja bort flyget till förmån för tåget? Eller varför inte byta bilen mot bussen? Eller ännu hellre cykeln? Går det att arbeta via internet eller telefon, istället för att stämma ett möte på annan ort?

De finns stora möjligheter för att själv ta ansvar och hjälpa till i kampen för ett mer hållbart samhälle. Genom att själv ta ansvar, inspirerar du andra att göra likadant!