biodegradable-bags-250x250I en fransk matbutik kan du fortfarande ta dina äpplen i en papperspåse och frågan är varför denna tradition har försvunnit i Sverige? Plastpåsar tar mindre plats och är möjligen billigare att producera men känslan av en papperskasse är en annan. Med ett större miljötänk i samhället är det därför ganska relevant att ställa sig frågan om det är dags att ta tillbaka dessa. Men svaret på denna fråga är inte enkel. Att tillverka och transportera papperskassar kräver mycket mer energi, och frågan är om det lönar sig ur ett miljö-perspektiv.

Plastkassar har många fördelar rent funktionsmässigt. Det finns nu också nedbrytbara plastkassar och vissa kedjor har infört dessa som standard. Flera länder, såsom Italien, har förbjudit engångskassar vilket har minskat användningen markant. Men dessa nedbrytbara kassar är inte bara av godo, menar vissa miljövårdsinstitutioner. Problemet är att nu återvinns många av de gamla icke-nedbrytbara plastpåsarna och de nya, nedbrytbara plastkassarna är svårare att återvinna. Man måste alltså skilja på återvinning och nedbrytbarhet i detta avseende. Alla länder har sina system för källsortering och i det system som Sverige har och ständigt utvecklar, är inte kassarna ett problem – istället kan de bli svåra att hantera i de aktuella processer som finns. Sedan är frågan om återvinningen kan anpassas till de nya kassarnas större andel av majsstärkelse istället för fossila bränslen.

Det finns även kassar gjorda av återvunnet material. Dessa kan anses miljövänliga för att det gått åt mycket mindre råvaror och energi för att tillverka. Tyvärr behövs det ju också nya plastkassar.

Det finns även plastkassar som inte är gjorda av olja och som inte är nedbrytbara men kan återvinnas. Där ingår sockerrörskassarna som finns på de flesta större livsmedelskedjor. Förutom transporten från Brasilien, där dessa ofta tillverkas, är detta ett miljövänligt alternativ.

Sedan finns det också biologiskt nedbrytbara kassar som inte är tillverkade av olja och som du kan använda många gånger, förutom papperskassen. Bomull är ett vanligt material för sådana, men det bör helt klart vara ekologisk bomull för att vara miljövänligt.