De senaste lösningarna för att skydda miljön

How-we-can-help-to-protect-the-environmentI och med den strävan efter ett hållbart samhälle som finns, har det uppkommit en mängd nya metoder för att skydda miljön både i form av uppfinningar, processer och politiska lösningar. Världen står nu i ett läge där kniven mot halsen gör sig känd och där insatser måste göras för att jorden ska bli beboelig för kommande generationer. Därför är det många som vill satsa inom grön ekonomi och det finns pengar att tjäna för den som lyckas.

När det kommer till uppfinningar gäller en av de hoppfulla projekt som har satts igång rening av hav. Haven är mycket nedskräpade och det innebär att djur och växter skadas, men också för att djuren får i sig mikroplaster som blir en del av näringskedjan. Mikroplaster är dels sönderdelade plastsaker men även små plaster som finns i en del kosmetiska produkter och är förstås inget som är naturligt eller hälsosamt att få i sig – dessutom drar plasterna till sig andra miljöfarliga gifter som finns i havsmiljön. Men bland andra har nu en mycket ung uppfinnare och entreprenör utvecklat ett system för hur stora havsområden skulle kunna renas från dessa små skräppartiklar på ett effektivt sätt.

När det gäller energiförsörjning blir kunskapen om att effektivisera vindkraft, solenergi och vågkraft bättre för var dag som går. Det handlar både om hur man använder de produkter som redan finns och hur man placerar dem för bäst effektivitet, samt hur man kan utveckla den teknik som finns.

Samåkningen slår stort i många länder, vilket är positivt för miljön, såvida de inte konkurrerar ut tåg och bussar på längre sikt. Hybridbilar som i korta sträckor går på elektricitet och i flera fall kan ta vara på både bilens rörelseenergi ger hopp om mindre föroreningar och koldioxidutsläpp i framtiden. Tekniker som bränsleceller som omvandlar vätgas till bränsle är också en lösning för att skydda miljön som är på frammarsch.