De växande ekonomiernas påverkan på miljön

SustainabilityI princip får den växande ekonomiska utvecklingen i många U-länder (som de i alla fall traditionellt har benämnts) ses som en mycket positiv företeelse. Men det står också klart att den är lika farlig för vår miljö som den ekonomiska utvecklingen har varit i västvärlden. Den teknologiska utvecklingen hänger förstås ihop med den ekonomiska utvecklingen och antalet fabriker och produkter som behövs, ökar lavinartat med ökande ekonomiska förutsättningar. Detta gällde för utvecklingen i västvärlden och det gäller också utvecklingen i de växande ekonomierna.

I en växande ekonomi är tillväxten så pass viktig att miljöaspekten inte har råd att tas hänsyn till. I alla världens länder finns det korruption, men i många av dessa växande ekonomier är statsmakten än mer korrumperad. Det gör att även om det finns lagar som bestrider till exempel en konstruktion av en gruva i ett visst område, kan det fortfarande bli så att den byggs. Flera av de växande ekonomierna har totalitärt styre, det vill säga styrs av en diktator som inte väljs och i dessa länder är det vanligt att allt inte går helt rätt till. Men även dessa diktatorer är måna om sitt anseende och strävar ofta mot ett mer hållbart samhälle. Frågan är hur väl denna strävan realiseras i konkreta åtgärder och inte bara dokumenterade sådana. I många fall är det dessutom ett företag utifrån som investerar eller bygger och de har ofta egenskapen att inte vilja ta ansvar för de negativa följder ett bygge får.

Men, nuförtiden är inte skillnaden mellan U-land och I-land lika stor. Eftersom de växande ekonomierna vill konkurrera på samma marknad som de etablerade ekonomierna i västvärlden, måste de också kunna erbjuda produkter och tjänster som går i linje med en vision om ett hållbart samhälle. Under miljökonferensen i Paris skrev de allra flesta av världens länder på att kämpa för minskade utsläpp och att inte överstiga de kvoter som bestämdes.