Effekterna på miljön av överbefolkningen

ResizedImage640400-EnvironmentAndPeopleDrawingDen ökande befolkningen innebär en påfrestning för vår planet. Sötvattenresurserna är ett exempel på resurser som sinar. Regnskogar som skövlas till förmån för odlingsbar mark bidrar till minskad luftrening och minskad biologisk mångfald. Det blir för mycket miljöfarligt avfall och det finns inget sätt att göra sig av med det som inte ger negativa följder på miljön.

Ibland är frågan dock om det verkligen är överbefolkningen som är problemet. Den matproduktion som finns i världen räcker mer än väl till att mätta alla de munnar som finns, där gäller problemet att inte maten fördelas på bästa sätt, några dör för att de får för mycket medan andra dör för att de får för lite.

Sambandet med överbefolkningen och miljön skulle inte behöva vara negativt heller. I många fattigare länder har invånarantalet ökat ganska kraftigt men miljöpåverkan har inte blivit flera gånger större. Men när den ekonomiska utvecklingen och välfärden ökar samtidigt blir miljöpåverkan, eller miljöåverkan, exponentiellt större. För miljön är denna utveckling inte bra, men det betyder förstås inte att vi kan hindra den ekonomiska utvecklingen, den måste få finnas och gro även i dessa länder. Men det är viktigt att den sker på ett hållbart sätt. En fördel gentemot ett i-lands redan etablerade infrastrukturella system som kräver stora och kostsamma omställningar kan det med ett hållbart tänk redan från början gå att bygga system som är hållbara.

Effekterna av överbefolkningen kan ses inom många områden, men kan också ge goda miljömässiga utfall. Att oljan börjar sina är kanske inte negativt för miljön utan snarare något väldigt positivt. En av effekterna av överbefolkningen är den stora mängd fosfat som produceras, denna kan mycket väl slå i taket, så att det sedan inte går att producera mer fosfat. Men även här finns det ljus i tunneln, för fosfaten som används till konstgödsel går att byta ut mot organiskt material i många fall. Hur påverkar egentligen turismen i Sverige vår miljö? Många har uttryckt sin oro om att det är lite som att spela på casino MummysGold casino och menat att det knappast är varje gång man vinner jackpot. Men att spela på casino ger ofta vinst lika så turismen för miljön i Sverige.