Fördelar med att använda konstgräs för miljön

artificialGrassKonstgräs är inte bara för de som inte orkar ta hand om sin gräsmatta, en konstgräsmatta behöver nämligen inte vattnas. I områden med stor vattenbrist, som till exempel Kalifornien, kan det vara av stort miljömässigt värde att investera i en artificiell gräsmatta som inte behöver vattnas. Det finns också andra mer naturliga alternativ som är vackrare och mer funktionella – men kanske inte så vackert jämnt gröna som många vill ha den. Att ha en perfekt supergrön gräsmatta i ett klimat som inte är anpassat för det är inte ekologiskt hållbart. Då kan det vattenfria konstgräset vara ett bra alternativ.

En nackdel med vattenfritt gräs, eller konstgräs som det också kallas är att det kan bli mycket varmt. På riktigt varma dagar kan man bränna sig på detta, speciellt om man gnids mot det.

En nackdel som diskuteras mycket är också om den bidrar till en sämre luft, genom de partiklar som avges från gräset genom förslitning, men det finns inga klara resultat om detta. I artikeln “Environmental and health impacts of artificial turf: a review” (Cheng, Hu & Reinhard, 2014) såg man i en preliminär livscykelanalys inget stöd för att konstgräs skulle bidra negativt till miljön, utan snarare tvärtom, men skrev att det behövdes mer forskning för att säga något säkert om saken.

Det finns ju många sorters “ogräs” och växter som tål värme väldigt bra och som inte behöver mycket vatten. Många av dessa kan vara mycket vackra dessutom och ha mer personlighet än en strikt gräsmatta för den som tycker om detta. Till och med finns det sådana växter som du kan äta eller använda i matlagningen såsom gurkört eller oregano. De flesta grönsaker kräver mindre bevattning än en gräsmatta och en rabatt med grönsaker är förstås ett ekologiskt alternativ också med tanke på att du använder det till närodlad matproduktion som minskar din konsumtion.