Fördelar med “Protective Packaging”

89Protective Packaging är ett begrepp som ofta refererar till produkter för paketering som används för att frakta produkter på ett säkert sätt i olika delar av fraktkedjan såsom lagring, transportering och hantering av mat, drycker, elektronik och inom en stor mängd andra branscher.

Ett idealiskt material att använda paketering som ska skydda väl är wellpapp, en typ av kartong som har en korrugerad struktur som gör den mycket stabil och tål mycket vikt, samtidigt är wellpapp mycket lätt. Wellpapp har ofta korrugerad kartong i flera lager, med olika väggar och ett eller flera vågformade skikt, vilket du kan se om du skär itu en kartongbit. De vågformade skiktet kallas också fluting-skikt, från engelskans “flute” som betyder flöjt och syftar på de luftfyllda pipor som bildas mellan vägg och fluting. Det är vanligt med såväl dubbla väggar som trippla väggar, alltså med en eller två flutingskikt. Fler skikt gör kartongen ännu stabilare, men förstås också något tyngre, styvare och dyrare. Du kan trycka motiv på wellpapp-kartongen och det kan bli en del i en marknadsföringsstrategi. När du skickar viktiga företagspaket och skyddar dom med Protective Packaging stärks det professionella intrycket av företaget med sitt namn tryckt på paketet. Det kan även hjälpa till att bygga en fysisk identitet för företag liknande MummysGold online casino som annars bara finns på internet.

Wellpapp är tillverkad är av träfiber och på detta sätt är det ett mycket miljövänligt material, till skillnad från oljebaserade plaster. Det är dessutom återvinningsbart till 100 %, och kartongerna kan förstås fylla andra syften efter köpet som till exempel förvaring. Barr och löv är innehållet och det behövs alltså inte ens huggas ned träd för att kunna tillverka wellpapp. Limmet görs av majsstärkelse och är också det giftfritt. Wellpapp kan också användas i kaminen, då det är ett mycket bra bränsle. Ibland har man ett plastskikt för att skydda bättre mot fukt, för wellpapp står dessvärre inte emot väta överdrivet bra. Men de låga halter av plast som de plastskikten innehåller utgör inget egentligt problem för återvinning, just på grund av att halterna är förhållandevis låga.