Hur du kan hjälpa miljön medan du sparar pengar

homselfe-tipsEkonomiska beslut och ekologiska beslut hör ofta samman. När du använder duschvattnet till att spola toaletten sparar du både på jordens resurser och dina egna kostnader för vatten och elektricitet (i alla fall om du har eget hus). Listan kan göras lång på exempel där dessa två saker hänger ihop, där du sparar pengar och gör miljön en tjänst samtidigt: att odla grödor själv, att cykla till jobbet, att stänga av routern på natten, att inte koka upp mer vatten än du behöver, att leta efter dina matvaror i containrar utanför livsmedelsbutikerna, med mycket mera.

Varje åtgärd i ditt hem som kan förminska åtgången av elektricitet blir också en miljöförbättrande åtgärd. Effekten av att alla svenskar skulle göra dessa åtgärder skulle bli enorm – att byta till lågenergilampor från vanliga glödlampor, att ha energieffektivare kylskåp och spisar. I Kuba subventionerade man i ett tidigt stadium invånarnas införskaffande av nya kylskåp och man bytte ut alla glödlampor till lågenergilampor.

Kuba är ett levande exempel på kopplingen mellan ekonomi och ekologi. När den mycket subventionerade oljan från Sovjetunionen inte gick att få tag på efter Sovjetunionens fall var Kuba tvingade till en omställning till ett mer ekologiskt samhälle. På grund av den begränsade tillgång till elektrisk energi som finns, tvingades de till energibesparande, eftersom varje importerad Watt är väldigt kostsam för ett fattigt land som Kuba. Inte minst för att Kuba är isolerat, både geografiskt i form av att vara en ö men också politiskt, de hade blockerats av USA att bedriva handel med många länder (en blockad som idag har lyfts). De dåliga ekonomiska förutsättningarna och det totalitära statsskicket med Fidel Castros ekologiska ambitioner, har lett till att Kuba är en av de mest ekologiskt hållbara samhällena som finns på jorden, speciellt i förhållande till dess höga utbildningsnivå, långa livslängd, låga barnadödlighet och andra faktorer som brukar vara högre i fattiga, om än också miljövänliga, utvecklingsländer.