Hur kan teknologi skydda miljön?

environmental-technology-water-recyclingDen teknologiska utvecklingen under de senaste århundradena har ju varit det som har gjort att vi i slutändan fått stora miljöproblem och en påskyndad uppvärmning av planeten. Uppfinnandet av bilar, industrier och den ökande jakten på olja för att omvandla den till allehanda material – alla de framsteg som gjorts teknologiskt har också inneburit en påfrestning för miljön. Det lågteknologiska jordbruket och den lågteknologiska textiltillverkningen var förstås mycket skonsammare för vår miljö.

Men det finns också en annan sida av teknologiska framsteg. Med bättre teknologi och mer effektiva metoder sparar man in på transporter, man sparar in på arbetskraft, och man sparar in på materialåtgång. Dessutom kan man ta tillvara på mycket mer av en råprodukt så att inget går till spillo.

Återvinningsindustrin är ett exempel på hur teknologiska landvinningar hjälper till att skydda miljön. Metoder för att åtskilja olika sorters skräp, göra nya material av det skräp som slängts och många andra tekniker för att effektivisera återvinningen uppfinns och utvecklas ständigt.

Att gammalt papper används till att göra nytt papper är inte direkt en ny teknik. Men det har nu också uppfunnits maskiner som gör om plast. Plastskräpet som slängs in i maskinen omformas till exempelvis en plastmassa, som kan användas att konstruera nya saker, i samma maskin. Dessa nya teknologier för lokal, direkt, återvinning kan komma att spela en stor roll i framtiden. Det vore inte bara miljövänligt utan också praktiskt om papper som används bara en enstaka gång kunde återvinnas på samma arbetsplats. Teknologin är ju för övrigt också utvecklad så att man inte skulle behöva alla dessa papper som nu används. Det skulle gå lika bra eller ännu bättre att arbeta mer på datorn och därmed spara på papper. Ofta är pappersarbete förenat med mer ineffektivitet i arbetet. Nu finns det surfplattor med bra pennor och sensorer så att det även går att använda datorn för att rita, fylla i formulär grafiskt och andra fördelar som datorn har saknat.