Kopplingen mellan hälsa och miljö

environment-and-your-healthEn direkt relation mellan hälsa och miljö hittar du mellan föroreningarna i luften och en rad olika åkommor. I många städer i världen tvingas invånarna gå runt med ett munskydd för att inte drabbas av den förorenade luften. Den förorenade luften kan bland annat orsaka lungsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar eller göra symptomen på dessa sjukdomar mycket värre. Partiklar som bildas vid förbränningen av motorn är också cancerogent. Genom att barnen andas snabbare och har mindre lungor är de speciellt känsliga för dessa luftföroreningar, och höga halter av luftföroreningar särskild skadliga för luftvägarna, och kan även påverka hur lungorna utvecklas och funktionen av lungorna är.

En annan tråkig historia är alla de som blir sjuka av sin arbetsmiljö på grund av farliga kemikalier, som förstås inte heller är bra för miljön. Starka lim, toxiska bekämpningsmedel och målarfärg som skadar lungor och hud är bara några exempel på de kemikalier som arbetande människor runt om i hela världen utsätts för. En person som arbetar på ett ekologiskt jordbruk slipper till exempel att handskas med miljöfarliga bekämpningsmedel och slipper då att bli sjuk av sitt arbete.

En mer hälsosam kost gynnar ofta miljön. De naturliga produkterna återfinns i de hälsosamma dieterna, medan raffinerade produkter och produkter med mycket tillsatser sällan finns med i dieter. Raffinerade produkter som det vita mjölet eller sockret har blivit mycket kritiserat de senaste årtiondena och anses vara en av de största bovarna i den allt mer fetma drabbade värld som mänskligheten nu lever i. Fullkornsprodukter och naturliga sötningsmedel som honung är alternativ som är mycket hälsosammare för kroppen. Detsamma gäller margarinet, som är gjord på en vegetabilisk olja, men inte har samma goda uppsättning fetter som till exempel olivoljan. Dessa produkter som framställs på mer eller mindre syntetisk väg odlas också ofta på ett mycket storskaligt sätt, och på ett sätt som är skadligt för miljön.