Miljövänliga produkter

eco-friendly-product-sticker-29541280676384aidaNuförtiden finns det enkla metoder för att identifiera miljövänliga produkter i och med de olika märkningar som finns. Det finns kravmärkning, svanmärkning och många andra märkningar. När det gäller de mindre etablerade märkningarna gäller det att vara något kritisk, vissa är bara konstruerade av företagen själva för att de ska ge en bättre bild utåt, men i själva verket är kraven mycket lägre än en oberoende, etablerad, märkning som till exempel KRAV.

Det är inte heller säkert att en ekologisk produkt är mer ekologisk än en icke ekologisk produkt. En potatis odlad hemma i landet med sättpotatis som inte är ekologiskt odlad kanske inte kan ses som ekologisk, även om ingen konstgödsel använts och du har fårat upp jorden för hand. Men den är troligen i slutändan mer ekologisk än den som har producerats på ett stort ekologiskt jordbruk i Chile och fraktats över halva jorden. Det finns här en mängd olika frågor att ta ställning till, motsvarar metangaserna som en ko avger de nivåer som släpps ut från en traktor? Och står det i relation till ökad effektivitet och mer produktion? Leder detta mervärde i resultat till att färre icke-ekologiska produkter används? Att alltid göra helt rätt val behöver inte vara målet.

Det finns nu ett stort utbud av livsmedel med ekologisk märkning och fler och fler väljer ekologiska produkter och de sjunker nu i pris så att skillnaden mot icke-ekologiska produkter blir mindre. Men när det gäller andra industrier som textil- och modeindustrin vilka är riktiga miljöbovar, eller elektronikindustrin är utbudet mycket dåligt. Kläder behöver inte vara tillverkade på ett så ohållbart vis som de generellt görs idag. Skådespelaren Emma Watson trädde fram på röda mattan med kläder av hållbara material och förhoppningsvis kommer andra kändisar som kan visa upp ekologiskt försvarbara produkter så att industrin kan ta större kliv i rätt riktning. Priset för att ändra till en mer miljövänlig produktion, är i många fall en mycket liten del i förhållande till det slutpris som betalas.