Denna hemsida ägnas åt miljöfrågor. Framför allt läggs fokus på vad du som privatperson kan göra för val för att bidra till ett bättre samhälle.

Det handlar dels om att ta hand om det avfall som du lämnar ifrån dig på bästa sätt, och på vilket sätt du kan minska ditt hushållsavfall. På hemsidan kan du läsa om marksanering och hur man kan ta bort giftiga ämnen från jorden med olika metoder. Du kan också läsa om olika sorters påsar som finns och vilka som kan anses bäst utifrån ett miljöperspektiv.

Nya tekniker och metoder som hjälper att uppnå det hållbara samhället förklaras på ett enkelt sätt, både teknologi som redan har uppfunnits och används i dag. Men också teknologi som är på frammarsch och kanske befinner sig på prototyp-nivå eller i pilottestning och ännu inte nått fram till en produkt som i dagsläget finns på marknaden diskuteras.

En del av inläggen på denna hemsida handlar om hur man kan hitta alternativ till miljöfarliga ämnen. Detta innefattar till exempel de giftiga målarfärger som används, eller bekämpningsmedel mot skadedjur.

Du får tips på olika sätt som du kan hjälpa miljön genom att spara på energi och konsumera rätt. Här kan du läsa om hur du kan spara pengar samtidigt som du gör miljön en tjänst. Detta innefattar hur du kan spara på elektricitet i hemmet och därigenom både tjäna pengar och göra miljön en tjänst – till exempel genom så enkla saker som att byta ut glödlampor mot lågenergilampor eller att stänga av apparater som inte används.

Blicken lyfts också från de små frågorna till de större perspektiven och frågor såsom kopplingen mellan hälsa och miljö diskuteras eller hur överbefolkningen på jorden påverkar miljön. Ett arbete för ett hållbart samhälle måste ske på flera plan, både genom stora globala överenskommelser och strategier och genom små insatser på hemmaplan.