Home-Heating-Oil-Prices-300x168Villaolja är i princip ett alternativ för att värma upp huset som inte kan anses att vara särskilt miljövänligt, i jämförelse med övriga typer av uppvärmning, såsom bergvärme, vedpanna eller elektricitet från vindkraft, solkraft, kärnkraft eller vattenkraft. Men det finns flera parametrar som kan göra att uppvärmningen med en oljepanna blir mycket effektivare, vilket gör uppvärmningen både mer ekonomisk och miljövänlig – som till exempel att ha bra utrustning i gott skick och en olja med bra förbränningsegenskaper.

Viktigt för ett miljövänligt, såväl som ekonomiskt handhavande är att utrustningen är i bra skick och att ingen energi förloras i otäta ledningar, felaktig installation eller felaktiga inställningar. Att få hjälp med en kontroll av utrustning av en kunnig inom fältet kan vara en lönsam idé på längre sikt, både för dig och för miljön. Försök också att hitta en olja med bra förbränningsegenskaper. Även om priset på en olja med bra förbränningsegenskaper kan vara något högre, är det mycket möjligt att det i slutändan ändå lönar sig, beroende på att effektiviteten blir bättre och samma förpackning räcker längre. Oavsett lönsamheten är det förstås mest miljövänligt med en olja med bra förbränningsegenskaper.

Det du måste tänka på är hur som helst att den villaolja som du väljer har ett lågt innehåll av svavel och en låg aromathalt. Det finns speciella villaoljor som är i princip svavelfria och har en betydligt lägre aromathalt. Det betyder inte att den på något sätt fungerar sämre när det gäller förmåga att förbränna effektivt eller när det gäller att stå emot kyla. Förbränningsegenskaperna är självklart viktiga i detta avseende och det är följaktligen så att en villaolja som marknadsförs som miljövänlig är mycket effektivare när det gäller förbränning. De goda förbränningsegenskaperna syftar både till att mindre olja krävs för att ge samma energi, men också att utsläppsnivåerna blir betydligt lägre.