Skydda dig mot elektromagnetisk strålning?

EMF_2Höga doser av elektromagnetisk strålning anses av många vara skadligt och utgöra risk för cancer. Till och med företrädare för stora företag inom telekombranschen har blivit oroliga för den strålning som finns i de elektromagnetiska fälten och låter inte sina barn sova med wifi på eller spendera alltför mycket tid med trådlösa apparater.

Det mest effektiva sättet att skydda sig från elektromagnetisk strålning är att flytta ut till en avlägsen ort som inte har täckning i det mobila datanätet. Att helt skydda sig från radiovågor är omöjligt men det handlar om att i alla fall inte utsätta sig för så små doser som möjligt. Kraften i strålningen minskar med avståndet och det är bra att befinna sig så långt ifrån en sändare som möjligt. Det kan också vara så att vissa frekvensband är farliga än andra, och till exempel att wifi skulle vara farligare än radio på AM-bandet.

Du kan hitta samhällen runt om i världen som är mycket kritiska mot denna strålning och kämpar mot master och har kommit överens om förbud mot till exempel wifi och mobilt bredband – dessa kan vara aktuella för dig som verkligen vill komma ifrån strålningen.

Det anses ofta (men inte vetenskapligt bevisat) att strålningen är extra skadlig för små barn och deras utveckling. För de som är oroliga för sitt barn och att den utsätts för strålning bör tänka på vilket system de har för “övervakning”. Många som har barnet i ett annat rum har en “baby monitor” som kommunicerar via wifi. Ett system med ethernet-uppkoppling, USB eller annan trådbaserad lösning innebär att strålningen minskar avsevärt. Detta är exempel på vad du kan göra för att minska strålningen för ditt barn.

Många personer upplever huvudvärk och andra åkommor på grund av dessa fält. Det ska dock påpekas att det ännu inte finns någon forskning som visar på några som helst negativa effekter från elektromagnetisk strålning i de doser vi till vardags utsätts för. Från allmänheten liksom forskningen finns det generellt en skepsis till denna korrelation, många menar att överkänslighet mot elektricitet inte kan finnas.