garbage-truck-DUI_los-angelesKällsortering har blivit något av en religion i Sverige. Även på det vis att det finns många olika inriktningar – varje kommun har sitt eget system för sophantering och det är inte ovanligt att det finns en diskrepans mellan det system som kommunen använder och det system som sophanteringsföretaget använder. En person som är invand vid ett speciellt källsorteringssystem kan bli oerhört irriterad på sin nästas oacceptabla källsorteringsbeteende. Samtidigt som denna inte på något sätt förstår hur systemet är uppbyggt. Vad ett begrepp som “brännbart” inkluderar och exkluderar går det inte att få någon rätsida på, vare sig på ett nationellt eller internationellt plan. Hursomhelst leder detta källsorterande till en mycket mer effektiv och hållbar sophantering, och är en viktig del i det miljöarbete som har skett och sker runt om i världen.

Det finns dock ännu mer miljövänliga sätt att ta hand om sopor. På landet kan du använda matrester för att föda dina djur, vilket ger en dubbel miljövårdande effekt: du behöver inte göra dig av med överbliven mat och till exempel låta det ruttna långsamt tillsammans med annat skräp, för att sedan transporteras med fordon till avlägsna platser. Om du använder rester, sparar du in en del av det foder du skulle behövt köpa eller plantera upp nästa gång. För de flesta finns möjligheten att ha en kompost, där matrester och andra nedbrytbara rester som papper kan omvandlas till jord för plantering.

Det finns också naturliga bio-anläggningar där ditt mänskliga avfall omvandlas så att det kan användas till gödsling av åkrar. Nu är det tyvärr så att vi stoppar i oss en mängd olika produkter med kemikalier som inte bör spridas i naturen. Det gäller olika mediciner, men även livsmedelsprodukter med kemikalier som inte är riktigt bra för vår miljö och kanske inte heller för vår hälsa. Det är därför viktigt att vi lever hälsosamt och stoppar i oss rätt saker för att vårda miljön långsiktigt.