Varför eko-turism kan vara förmånligt för miljön

eco-tourismTurism kan förknippas med stora hotellområden, anlagda stränder med cocktailbarer och resor till avlägsna platser. Nöjesparker och stora festivaler är ofta mål för turistresor. Men det finns inte bara turism som inverkar negativt på miljön, det går också att hitta sätt att turista eller bedriva turism som tvärtom hjälper till att upprätthålla den biologiska mångfalden och skydda områden från exploatering. Eko-turism är ett populärt ord för att benämna denna typ av turism.

Safari fyller i många länder en funktion av att kunna behålla stora områden öppna för levande djur i sitt naturliga habitat. Förut var ett sätt, kanske det enda, att tjäna pengar på dessa djur att låta utlänningar komma och jaga dessa djur. Genom att låta turister betala för guidningar och inträde i naturreservat kan staten, eller mer lokala organisationer, tjäna pengar som sedan används för att hålla parken levande, och även skydda mot tjuvjakt. Det blir ett naturligt initiativ att skydda mot jakt eftersom inkomstkällan är just levande djur.

Det finns olika sorters eko-turism och det beror förstås på var du åker i världen vilken typ av eko-turism som erbjuds. I Serbien kan rodd i de vackra floderna utgöra en typ av ekoturism, medan det i Sverige finns fina vandringsleder och fjällandskap som med fördel åks till med tåg. I flera platser i Afrika finns som sagt stora naturparker som kan erbjuda safari, och på en del platser finns också vattenfall och stora flodsystem med vacker natur. I kustländer kan kustnära dykning vara ett sätt att turista på ett spännande och roligt vis, utan att göra för stor åverkan på miljön. Likaså behöver vindsurfing inte heller ge negativa effekter. Allt handlar om hur turismen är bedriven och hur mycket pengar som går tillbaka till lokala initiativ. Samt även vilken typ av logi som erbjuds, vilka transportmedel som används, kort sagt om det finns en strävan för en miljövänlig verksamhet.